Προφίλ


   

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΙΟΥ ΕΠΕ είναι μια σύγχρονη, ευέλικτη και δυναμικά αναπτυσσόμενη, κατασκευαστική εταιρεία στη Χίο, με παρουσία δεκαετιών στο χώρο παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος καθώς και την εκτέλεση Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων.

Προσαρμοσμένη στις νέες εξελίξεις στον τομέα των δομικών κατασκευών και εφαρμόζοντας τη νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση των δομικών υλικών, η ΤΕΧΝΕΤ προχωρεί στην επέκταση των δραστηριοτήτων της με τη λειτουργία κατάλληλα αδειοδοτημένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών - Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) στη θέση Μαντράκια, περιοχής "Γρου" της Χίου.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο ανανεώνει και εμπλουτίζει συνεχώς ώστε να εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες για την άρτια εκτέλεση των έργων της. Συνδυάζοντας την συνέπεια και την σταθερότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της, με την άριστη ποιότητα των προϊόντων της, έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην αγορά του κατασκευαστικού κλάδου.

Σεβόμενη τους πελάτες της, απέκτησε πιστοποίηση των δραστηριοτήτων της με ISO 9001:2015 για την Παραγωγή και Εμπορία Σκυροδέματος - Παραγωγή και Εμπορία Ασφαλτικού Σκυροδέματος - Κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων καθώς επίσης και CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13108-1 για το Ασφαλτικό Σκυρόδεμα, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για την Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΙΟΥ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  •    Κατασκευή έργων οδοποιίας (Τεχνικά, Ασφαλτικά, Χωματουργικά). 
  •    Κατασκευή γεφυρών. 
  •    Κατασκευή έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. 
  •    Παραγωγή και Εμπορία Ασφαλτοσκυροδέματος. 
  •    Παραγωγή εμπορία σκυροδέματος. 
  •    Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

 

Πιστοποιητικό CE

Πιστοποιητικό ISO 9001

Πιστοποιητικό Ποιότητας